Định hướng phát triển

Mục tiêu ngắn hạn:

- Naka được biết đến là 1 công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính cụ thể là chứng khoán… và với thương hiệu Naka được xây dựng trên nền tảng của uy tín về niềm tin đầu tư, giá trị mang lại, nguồn lực con người là điểm mạnh trong việc xây dựng và phát triển Naka.

- Xây dựng và phát triển thương hiệu Naka phổ biến hơn trong xã hội.

- Hệ thống mạng XH bao quát tổng thể với từ khóa Naka, Công ty tài chính Naka, đầu tư chứng khoán cùng Naka, giải pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả, Naka uy tín về đầu tư… Naka 1 công ty trẻ uy tín và thành công về đầu tư chứng khoán…

Mục tiêu phát triển trung hạn:

- Định hướng và chú trọng phát triển mạnh mẽ về số lượng khách hàng ủy thác đầu tư và phát huy uy tín về thương hiệu với kết quả đầu tư hằng năm luôn đáp ứng đúng kỳ vọng của Nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Song song với việc phát triển và ổn định Công ty về mọi mặt và phát triển thương hiệu Naka ngày càng phổ biến rộng rãi trong cả nước và khu vực Châu Á.

Mục tiêu phát triển dài hạn:

- Đưa công ty trở thành một trong những Công ty đầu tư tài chính hàng đầu Việt Nam và khu vực Châu Á vào năm 2030.

- Phát triển nhanh – bền vững và chuyên nghiệp với đội ngũ CBNV hùng mạnh và là nguồn lực nòng cốt về sức mạnh phát triển đột phá của Naka trong tương lai.

- "Xây dựng và phát triển Công ty bền vững với đội ngũ CBCNV có tính chuyên nghiệp cao, có trình độ và kiến thức về tài chính, phân tích đầu tư, nhận định thị trường chuyên nghiệp và chuẩn xác cao, quản lý tiên tiến, có sức cạnh tranh lớn. Tổ chức đầu tư có hiệu quả, lấy hiệu quả đầu tư hằng năm với cam kết lợi nhuận tăng đều và bền vững làm trọng tâm và là thước đo chủ yếu cho sự phát triển bền vững công ty".