Giới thiệu chung

Công ty Naka 

 Gọi tắt là Naka Group, Là công ty đầu tư trong lĩnh vực tài chính gồm 2 ngành nghề chính: Chứng khoán và Bất Động Sản. 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Naka là khởi đầu của mọi nguồn cơ hội thành công trong lĩnh vực đầu tư tài chính của Naka Group hiện tại và tương lai.

Với tầm nhìn dài hạn và mục tiêu phát triển bền vững - thịnh vượng, Naka luôn có những định hướng tốt nhất đầu tư và phát triển chủ lực ở lĩnh vực Tài chính chứng khoán và Bất động sản.

Naka luôn chủ động trong việc xây dựng phát triển 1 cách bền vững, thịnh vượng và vượt bậc theo thời gian. Vì vậy, với mong muốn mang lại những giải pháp đầu tư tài chính hiệu quả, uy tín và giải đáp những bài toán tài chính cá nhân cho mỗi gia đình, tập thể…

Naka luôn luôn là nơi mang lại những giá trị phù hợp, niềm tin và uy tín trong xã hội với những thành quả đáng tự hào đã, đang và sẽ là nơi xứng đáng nhận niềm tin, ủy thác và niềm tự hào từ mỗi khách hàng, xã hội…

Với tầm nhìn dài hạn trong tương lai Naka luôn đặt mục tiêu sẽ trở thành một tập đoàn kinh tế tài chính lớn nhất trong nước và khu vực Châu Á. Để đạt được thành quả to lớn đó, Naka luôn không ngừng nỗ lực phát triển toàn diện về con người và bên cạnh đó luôn tiếp thu những tinh hoa khoa học kỹ thuật vào trong việc quản lý, lãnh đạo và phát triển Công ty.

Với tầm nhìn dài hạn trong tương lai Naka luôn đặt mục tiêu sẽ trở thành một tập đoàn kinh tế tài chính lớn nhất trong nước và khu vực Châu Á.  Để đạt được thành quả to lớn đó, Naka luôn không ngừng nỗ lực phát triển toàn diện về con người và bên cạnh đó luôn tiếp thu những tinh hoa khoa học kỹ thuật vào trong việc quản lý, lãnh đạo và phát triển Công ty. 

Với khả năng tài chính vững mạnh, cùng với phương châm: Xây dựng Naka giống như cách xây dựng chính ngôi nhà của mình, bằng kinh nghiệm, sự trung thực và cống hiến, công ty luôn có những chính sách thu hút nguồn nhân lực cán bộ quản lý giỏi, đội ngũ công nhân lành nghề đáp ứng với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và cung cấp cho khách hàng các giá trị nổi bật. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong công ty đã  góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên, người lao động có tác phong làm việc công nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, lao động sáng tạo.

Dựa trên uy tín thương hiệu, khả năng tài chính vững mạnh, có nhiều bạn hàng và đối tác tin cậy. Công ty Naka xác định chiến lược phát triển trung hạn là “Tập trung mọi nguồn lực, phát huy lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với lợi ích của khách hàng, xây dựng văn hoá doanh nghiệp và bảo vệ môi trường, đưa Naka trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành phát triển bền vững”.