Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

  • Naka trở thành Công ty tư vấn và đầu tư tài chính uy tín nhất trong nước và khu vực Châu Á đến năm 2020.
  • Trở thành một Công ty tài chính phát triển bền vững trị giá 20 triệu USD trong vòng 3 năm tới.

Sứ mệnh

  • Naka với mong muốn mang lại những giải pháp tài chính hiệu quả và uy tín nhất cho mỗi cá nhân và tổ chức.